Вступ до центру

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.

Життя центру

Ще ніби вчора були першокурсниками. А сьогодні вже стали випускниками! Де можна мага такого зустріти щоб міг плин часу зупинити? Неначе мить, промайнули навчання роки. І ми як птахи розлетимось у різні боки.

Про нас

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 №977 "Про деякі питання діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів м. Мукачеве" припинено діяльність Мукачівського професійного ліцею сфери послуг шляхом реорганізації (приєднання) до...

Учнівське самоврядування

Майже тиждень у нашому навчальному закладі проходила спільна акція учнівського самоврядування та волонтерської групи «Милосердя» по збору допомоги для багатодітної сім'ї Товт. До акції долучилися майже всі групи центру та окремі працівники навчального закладу. ...

12345
Гарячі новини

Статті

Трощак Марія Іванівна

Трощак М.І.

Загальні відомості


Прізвище, ім'я, по батькові: Трощак Марія Іванівна.

Освіта: 1989р., Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, інженер-технолог швейного виробництва. Диплом ТВ №788740.

Стаж педагогічної роботи: 36 рік; на посаді зав. відділення центру з грудня 2013р.

Рік та результати останньої атестації: 2013р., кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Підвищення кваліфікації: 2013р., викладач спеціальних дисциплін в НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, свідоцтво 12 СПК 933085 від 23.01.2013р.;
2014р. – ЗІППО, закони і нормативно-правові акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності, посвідчення №724 від 05 грудня 2014 р.

Предмети, які викладає викладач:  техніка пошуку роботи, ЛПР  з  технології  виготовлення  швейних  виробів.

Педагогічна діяльність

Мета атестації: підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
Методична проблема, над якою працює педагог: Впровадження інноваційних методів на уроках теоретичного навчання.

 

Відкриті уроки на рівні навчального закладу:

 26.10.2013 рік - з предмета  техніка пошуку роботи на тему «Загальний алгоритм та найбільш поширені підходи до пошуку роботи». Урок проведений у групі з професії швачка з використанням  випереджувальних завдань вирішення ситуаційних задач. На уроці використано інтерактивний метод навчання - мозковий штурм.

02.05.2014 рік - лабораторно-практична робота з предмету матеріалознавство на тему «Визначення фізичних властивостей тканин» з професії швачка. На уроці використано інтерактивний метод навчання: робота в малих групах.

07.11.2015  рік - лабораторно-практична робота з предмету технологія виготовлення швейних виробів на тему «Складання технологічної послідовності обробки накладної кишені».  На уроці використано  творчі завдання та знаходження спільного вирішення проблем в малих групах на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

26.11.2008 року  з предмету  перукарська справа.    Тема уроку «Технологія фарбування сідого волосся»- для майстрів виробничого навчання з професії перукар (з використанням  випереджувальних завдань для учнів та вирішення ситуаційних питань з клієнтами).
05.03.2009 року з предмету матеріалознавство. Тема уроку «Засоби для укладання волосся в зачіску та його моделювання» - для майстрів виробничого навчання з професії перукар (з елементами самостійного виконання робіт учнями та запитаннями вчителя до учнів і навпаки, що розвиває творче мислення).
30.03.2010 року з предмету перукарська справа. Тема уроку «Фарбування волосся методом колорування» - для членів методичної комісії з професії перукар (з використанням  роботи учнів в малих групах та мозковий штурм).
02.11.2011 року з предмету спеціальне малювання на тему:  «Зображення схем стрижок та укладання волосся в зачіску» - для майстрів виробничого навчання з професії перукар. На уроці використано  проблемні творчі завдання та спільні вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.
07.11.2012 року  лабораторно-практична робота з предмету технологія виготовлення швейних виробів на тему: «Складання технологічної послідовності обробки накладної кишені» - для членів методичної комісії з професії швачка. На уроці використано інтерактивний метод навчання: робота в малих групах.
12.12.2012 року з предмету техніка пошуку роботи на тему «Джерело вакансії, визначення та пошук» - для викладачів та майстрів виробничого навчання з професії продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів. На уроці використано інтерактивний метод навчання - мозковий штурм.

 

Відкриті уроки на рівні області:

27.11.2008 року проведено бінарний урок з перукарської справи та  виробничого навчання на тему «Моделювання жіночих стрижок» - для учасників обласної секції перукарів.
2011р. творчий звіт: досвід роботи викладача спецпредметів з теми «Використання інтерактивних методів навчання в професійній підготовці кваліфікованих працівників», методична комісія з професії швачка, протокол №3 від 28.10.2011р.
Анотація. Розглянуто актуальну проблему з класифікацією підходів до навчання в сучасних умовах, впровадження технологій інтерактивних методів навчання з прикладами форм, методів та підходів до викладання спеціальних предметів та виробничого навчання в  професійно – технічних навчальних закладах.

 

Методичні напрацювання:

 2008 рік. Методична розробка бінарного уроку з перукарської справи та виробничого навчання з теми «Моделювання жіночих стрижок».  В роботі показана структура проведення бінарного уроку з систематизацією опитування учнів та міні–конспект з теми уроку.

 

Публікації у засобах масової інформації:

 2015 рік - методичні розробки уроків з предмета техніка  пошуку роботи на теми:  
- «Мета та зміст вивчення предмету. Безробіття як невід’ємна складова ринкової економіки».  В роботі показана структура проведення комбінованого типу  уроку з систематизацією опитування учнів та розроблений міні–конспект для учнів;
 - «Загальний алгоритм та найбільш поширені підходи до пошуку роботи».  В роботі показано та розглянуто актуальну проблему з класифікацією  підходів до навчання в сучасних умовах, систематизацією опитування учнів та розроблений міні–конспект з теми уроку.
2016 рік - методичні розробки уроків з предмета техніка  пошуку роботи на теми :
 «Структура та вимоги написання резюме». В роботі показана структура проведення комбінованого типу  уроку з систематизацією опитування учнів та розроблений міні–конспект для учнів;
«Складання супровідного та рекомендаційних листів». В роботі показано та розглянуто актуальну проблему з класифікацією  підходів до навчання в сучасних умовах та впровадження інтерактивних форм та методів навчання.
2017 рік - методичні розробки уроків з предмета техніка  пошуку роботи на теми:
«Особливості працевлаштування та роль випускників навчальних закладів у вирішенні питання власного працевлаштування».
«Техніка спілкування з роботодавцем». В роботі показана структура проведення комбінованого типу  уроку з систематизацією опитування учнів та міні–конспект з теми уроку.

2012 р. Стаття «Перспективи розвитку інклюзивної освіти в ПТНЗ»; інформаційно-методичний збірник «Вісник» НМЦ ПТО у Закарпатській області № 3,4 /2012.
Анотація. Висвітлено актуальну  проблему та особливості навчання учнів з особливими потребами в навчальному середовищі професійно – технічних навчальних закладів України та можливі шляхи підготовки кваліфікованих робітників таких учнів та  проблеми їх працевлаштування після закінчення навчання.

2013 р. Стаття "Саморозвиток особистості педагогічного працівника" – подано статтю для інформаційно-методичного збірника «Вісник» НМЦ ПТО у Закарпатській області № 2 /2013.
Анотація. Розкривається сутність інноваційної діяльності з саморозвитку педагогічних працівників з метою самовдосконалення та самореалізації для досягнення бажаного рівня знань, умінь і навичок спрямованих на досягнення накреслених життєвих планів, в між атестаційний період. Викладено рекомендації прикладів планування саморозвитку та анкети визначення рівня вміння викладача управляти собою.

 

Участь у роботі творчих груп:

2008р. Творча група з розробки проекту Державного стандарту професійно–технічної освіти з професії швачка, Ужгородське вище комерційне училище Київського національного торгoвельно-економічного університету.

 

Особиста участь у конкурсах, оглядах:

2009р. Всеукраїнський огляд – конкурс «Робітнича професія – 2009» у номінації «Творчі колективи», диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки України, наказ № 1.4/11-114В від 14.05.2009 р.

Трощак М.І.Трощак М.І.Трощак М.І.

Трощак М.І.Трощак М.І.Трощак М.І.

Трощак М.І.Трощак М.І.Трощак М.І.

Трощак М.І.

Участь у роботі обласної секції


31032014163 31032014157

Публікації у засобах масової інформації:

    2013 р. - стаття "Саморозвиток особистості педагогічного працівника", інформаційно-методичний збірник «Вісник» НМЦ ПТО у Закарпатській області, № 2 /2013.
   У статті розкривається сутність інноваційної діяльності з саморозвитку педагогічних працівників з метою самовдосконалення та самореалізації для досягнення бажаного рівня знань, умінь і навичок спрямованих на досягнення накреслених життєвих планів, в між атестаційний період. Викладено рекомендації прикладів планування саморозвитку та анкети визначення рівня вміння викладача управляти собою.
   2017 р. - методична розробка уроку з предмета техніка пошуку роботи  на туму  «Особливості працевлаштування та роль випускників навчальних закладів у вирішенні питання власного працевлаштування», інформаційно-методичний збірник «Вісник» НМЦ ПТО у Закарпатській області, №3 /2017.

 

Навчально-методичне забезпечення предмету
7 8 9

Семінар «Техніка пошуку роботи»
10 12 13

Путівник пошуку роботи
20 21 22 23

 

Позанавчальна діяльність

2016 рік - виховна година на тему «Хто вміє віночок вити - той вміє життя любити». Мета заходу - розширити та узагальнити знання учнів про усну народну творчість, її жанри та особливості; виховувати повагу до надбань українського народу, до мови, традицій  та обрядів; виховувати любов до праці,   почуття відповідальності за скоєні вчинки, дружби,  колективізму,  розвивати увагу,  кмітливість,  здійснювати  естетичне  виховання.

2017PD

 

zoofirma.ru

Ми в соцмережах

YouTube

Статистика відвідувань

  • Відвідувачі : 50
  • Статті : 438
  • Веб-посилання : 9
  • Перегляди статей : 677690

Погода

Погода в Мукачево » Україна

zoofirma.ru