Вступ до центру

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Державного навчального закладу «Мукачівський центр професійно-технічної освіти» на 2019 рік ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ У 2018-2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.

Про нас

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 №977 "Про деякі питання діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів м. Мукачеве" припинено діяльність Мукачівського професійного ліцею сфери послуг шляхом реорганізації (приєднання) до...

Спортивно-масова робота

за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1631453350275165) за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1631446440275856) за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1631439350276565)за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1616398931780607)за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1603209133099587)за посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1574673062619861) посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1515274455226389) посиланням. (https://www.facebook.com/aleksandr.gal.7/posts/1494056434014858?pnref=story) 26 жовтня 2017р. На базі ДНЗ «Мукачівський центр ПТО» проведений легкоатлетичний крос...

123
Гарячі новини

Статті

Білецька Наталя Борисівна

 

bilezka

 

Заступник директора з навчальної роботи; викладач української мови. 

Моє кредо:

«Вміє вчити той, хто вчить цікаво»


Контакти:

 

 

Загальні відомості


Прізвище, ім’я, по батькові: Білецька Наталя Борисівна

Освіта: вища

Спеціальність за фахом: викладач української мови та літератури.

Навчальний заклад: Ужгородський державний університет. Закінчила в 1994 році

Стаж педагогічної роботи: 31 рік 

Педагогічне звання:  старший викладач, 2003 рік

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, 2003 р

Предмети які викладає: українську мову

Рік останньої атестації: - 

2013р., підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач»;

2017р. відповідність займаній посаді заступника директора з навчальної роботи.

Форма та результати підвищення кваліфікації: Курси підвищення кваліфікації при Закарпатському інституті післядипломної освіти від 14.02.2015р., посвідчення ЗІ СПК 015141. Курси підвищення кваліфікації заступника директора з навчальної роботи в Університеті менеджменту освіти НАПН України м. Київ від 20.11.2015р., свідоцтво 12СПВ № 143345 

 

Педагогічна діяльність

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА – підтвердження раніше встановленої кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач», відповідність займаній посаді заступника директора з навчальної роботи.

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: «Удосконалення змісту позакласної роботи з української мови та літератури»

ВІДКРИТІ УРОКИ У МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД ПРОВЕДЕНІ У ДНЗ «Мукачівський центр ПТО»

 

 

Листопад 2014 року

Тема: «Стилі мовлення, їх підстилі. Зміст і структура текстів різних стилів»

Нетрадиційний урок-практикум проведено згідно плану методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін. Використано різні джерела інформації: комп’ютер, таблиці, роздатковий матеріал. Учні узагальнили й систематизували знання про стилі, підстилі і жанри мовлення; удосконалили вміння й навички визначати стиль. На уроці відсутня чітка регламентація навчальної діяльності, існував великий простір для прояву ініціативи і творчості. Учні навчились планувати свою роботу, здійснювати самоконтроль. Це спонукало та розширило пізнавальний інтерес до предмета, збагачує їхній світогляд. На практикумі учні виконали значно більше завдань, ніж на традиційному уроці.

 


         Лютий 2015 року  

Тема: «Складні випадки правопису різних частин мови»

Урок проведено для молодих спеціалістів згідно плану МК. На уроці використано різні методи роботи: повідомлення учнів, словниковий диктант, робота з підручником, морфологічний аналіз, робота з текстом- опорою, електронний варіант мовознавчих презентацій учнів. Для перевірки результатів набутих знань викладач використала графік і порівняла з діаграмою. По порівняльному графіку майже всі учні покращили свої знання з даної теми. А це означає, що такий тип уроку вдало і ефективно проведено.

 


27 лютого 2016 року  

Тема: «Підготовка до написання твору – роздуму на морально-етичну тему: «Жінка - прикраса роду людського»

Згідно плану методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, викладач української мови та літератури Білецька Н.Б. провела відкритий урок по підготовці до написання твору – роздуму на морально-етичну тему: «Жінка - прикраса роду людського». Умовою для розвитку мовлення учнів на уроці, стало використання викладачем різних інноваційних методів: самостійно пошукова робота учнів, презентація, відеоролик, декламування віршів. Все це допомогло засвоїти певний матеріал, розвинути творчі здібності учнів, також виховувати почуття поваги до жінок, почуття прекрасного в житті.

0228 05

 

 

 


МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ:

 

Лютий 2014 року  

Тема: «Використання тестових технологій під час вивчення української мови»

Упродовж останніх років поряд із традиційними формами контролю все більшого поширення набувають тестові технології.

Досвід роботи засвідчує, що протягом навчального року викладачі-словесники постійно готують учнів до такої особливої форми контролю, якою є тестування. Вони використовують різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикують тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок учнів, але і як продуктивний навчальний прийом-відпрацьовувати у них навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.

Використання тестових технологій здійснюється в три етапи: теоретична й практична підготовка викладача та учнів до проведення тестування, організація тестування, аналіз і корекція результатів.

 

Розглянуто і затверджено на засіданні МК

Протокол №8 2014 р.


Листопад 2016 року  

Тема: «Використання ІКТ на уроках української мови та літератури»

Сучасному викладачу літератури вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу. Використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу у своїй діяльності прагнемо урізноманітнювати уроки, робити вивчення мови і літератури неповторним, пам’ятаючи слова Олеся Гончара, що бути у вічному пошукові - це значить «шукати енергію слова в енергії душі».

Вважаю, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

 


Розглянуто і затверджено на засіданні МК

 

Протокол №4 2016 р.


ДОПОВІДІ З ЯКИМИ ВИСТУПАЛА НА МК ЦЕНТРУ: 

 

     2015 рік
Тема «Сучасний урок. Порівняння параметрів традиційного уроку і уроку із застосуванням інноваційних технологій».

     Травень 2016 р.

     Участь у засіданні обласної методичної секції викладачів української мови та літератури.
Доповідь на тему «Роль викладача української мови та літератури у вихованні в учнів духовності та національної свідомості».
    Сьогодення формує риси нової людини, яка визначатиме рівень культури майбутнього покоління. Саме через відчуття роду і завдяки йому кожна людина приходить до усвідомлення своєї, єдиної Батьківщини.
     Як відомо, уроки літератури мають не лише освітнє, а й виховне завдання. Вплив засобів мистецтва слова на юну душу величезний. Оскільки кожен учитель є й вихователем, то передовсім йому слід визначити виховну мету: сформувати гармонійно розвинену, освічену, соціально активну й національно свідому молоду людину, яка має почуття громадянської відповідальності. Високі духовні якості, є носієм кращих надбань національної та світової культур, здатна до самовдосконалення.
     Пізнавати історію свого народу потрібно з історії рідного краю, міста, села. До цього ми вивчаємо своїх учнів як на уроках, так і під час позакласної роботи.
     Вивчення літератури рідного краю сприяє осмисленню історії рідного краю, його духовного життя, національних традицій, формуванню національної свідомості, патріотизму і є могутнім виховним засобом, що стимулює самовдосконалення і саморозвиток особистості учнів, для яких   приклад вихідця з рідного краю слугує дієвою моральною школою.

6


     09 листопада 2016 р.
     Участь у написанні традиційного Всеукраїнського диктанту національної єдності в рамках тижня української словесності.

10

     9 листопада 2017 року
     Стала співорганізатором акції у написанні XVII Радіодиктанту національної єдності.

2017 diktant

    21 лютого 2018 року з нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови викладач української мови та літератури Білецька Н.Б. провела в навчальній групі №26 «диктант єдності» українською мовою «Без мови немає народу».

Dikt

 

      Робота у творчих групах:
      У 2014-2015 навчальному році працювала в обласній творчій групі з складання навчального збірника завдань професійного спрямування з української мови з професії продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів.

      Публікації у засобах масової інформації: - методична розробка уроку з української мови «Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему «Жінка прикраса роду людського» розміщена у інформаційно – методичному збірнику НМЦ ПТО у Закарпатській області «Вісник»- 1/2014


Позанавчальна робота

pedDopovid

Виступ на педчитанні на тему "Культура мовлення викладача" 

 

 

 

 

 

 

 


Відвідування уроків педагогічних працівників згідно графіка внутрішнього контролю.

 

6.1 7


8

 

Участь в роботі атестаційної комісії. Підсумкове засідання.

 

 

 

 

 

 

 


2

     Березень 2017 р.

     Виступ на засіданні педагогічної ради. «Аналіз стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з іноземних мов у 2016-2017 н.р.».
     Відповідно до річного плану роботи навчального закладу у період з жовтня по березень  2016/2017 року в центрі вивчалося питання контролю якості викладання і рівня навчальних досягнень учнів з іноземних мов.
     Узагальнення даного питання проведено на основі матеріалів вивчення стану навчально-матеріальної бази викладання предметів, співбесід з викладачами та учнями, вивчення  та аналізу документації, відвідування  уроків та  вивчення  рівня навчальних досягнень учнів. У навчальному закладі учні вивчають дві іноземні мови: англійську та німецьку.


Березень 2017 р.
     Доповідь на засіданні обласної методичної секції заступників директорів з НР професійно-технічних навчальних закладів.
    Тема. Внутрішній контроль за навчальним процесом в ДНЗ «Мукачівський центр професійно-технічної освіти».

1 Vnutr kontrol


    Січень 2017 р.
   Доповідь на засіданні педагогічної ради. «Аналіз навчальних досягнень учнів за І-ший семестр 2016-2017 н.р.».

5dopovid  Analiz navch dialnosti


     Жовтень 2016 р.
     Участь в роботі Школи молодого педагога
     Доповідь на тему «Мотивація навчальної діяльності – ключ до пізнання».
Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально-виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації в учнів до навчально-пізнавальної діяльності є однією з головних проблем сучасної школи. Її актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановкою завдань тощо.
     Формування мотивації навчання неможливо здійснити без урахування вікових особливостей учнів й їх індивідуальних психологічних характеристик.
     Одна з найефективніших форм мотивації полягає в тому, щоб зміцнити впевненість учнів у власних силах.
     Мотивація навчальної діяльності учнів – це окремий етап уроку, проте її треба здійснювати на кожному з етапів різними способами – залежно від дидактичної мети й типу уроку.


      9Участь в роботі Школи молодого педагога
     Доповідь на тему «Організація роботи з невстигаючими у навчанні  учнями».
Ліквідація прогалин у знаннях, уміннях і навичках учнів, запобігання низькій успішності – практичне завдання, яке обов’язково постає перед кожним педагогом у кожному навчальному закладі. Першим кроком має бути виявлення причини відставання. Це: біопсихічні, недоліки фізичного та психічного розвитку, недостатній рівень вихованості, недоліки в діяльності закладу і педагога, негативний вплив сім’ї та інші.
Ліквідувати відставання допоможе оптимальна система заходів з надання допомоги учням з початковим рівнем навчальних досягнень. Таких учнів слід постійно тримати на контролі, в полі зору і на різних етапах уроку надавати різні види допомоги.

 


 

3

Квітень 2016 р.
     Виступ на засіданні педагогічної ради. «Аналіз стану викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики та фізичної культури у 2015-2016 н.р.».
     На виконання наказу Мукачівського центру ПТО № 106 від 06.09.2015 р. «Про вивчення стану викладання фізики та фізкультури і методичне забезпечення кабінетів», плану роботи на 2015/2016 навчальний рік вивчався стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з фізики та  фізкультури і методичне забезпечення кабінетів.13
     Формами здійснення моніторингових досліджень були обрані: вивчення стану матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предметів, рівня використання наявної матеріальної бази, документації (перевірка журналів, зошитів, календарних планів викладачів), вивчення рівня дотримання психолого-педагогічних вимог  до уроку, організації та якості навчально-виховного процесу, рівня засвоєння програмового матеріалу на уроках та результативність обліку навчальних досягнень учнів; відвідування та аналіз уроків, проведення директорських контрольних робіт. 


11

26 листопада 2015 р.
     Проведено семінар-тренінг з педагогічними працівниками на тему «Впровадження кооперативного та проблемного навчання у навчально-виховний процес центру».
Завданнями семінару-тренінгу було:
•    забезпечити учасників знаннями нових освітніх методик кооперативного та проблемного навчання;
•    розвивати практичні навички та вміння педагогів щодо впровадження у практику кооперативного та проблемного навчання;
•    допомогти в організації професійного самовдосконалення та самоосвіти;
•    сформувати вміння командної взаємодії.
     В заключній частині тренінгу учасниками підведено підсумок  щодо шляхів ефективного впровадження «кооперативного» та «проблемного» навчання на своїх уроках.
Проведення подібних семінарів-тренінгів дає змогу активізувати педагога до професійного розвитку.


Жовтень 2015 р.
     Доповідь на засіданні обласної методичної секції заступників директорів з НР  професійно-технічних навчальних закладів.
     Тема. Сучасний урок. Порівняння параметрів традиційного уроку і уроку із застосуванням інноваційних технологій.
Зміни в навчальному процесі  висувають нові вимоги до діяльності викладача, потребують вдосконалення  структури і методики проведення уроку. Реальна цінність уроку – результат, рівень засвоєння матеріалу. Найважливіше питання – чи було дітям цікаво на уроці. Гарна методика розвиває не тільки учня, а й вчителя, робить діяльність успішною і результативною.
    Не існує єдиної моделі уроку. Структура уроку залежить від багатьох факторів: теми,  мети, очікуваних результатів, рівня підготовленості учнів класу, досвіду вчителя,  ін. Дотримання тієї чи іншої моделі уроку, традиції уроку забезпечують узгодженість дій, чіткість, зрозумілість діяльності, проте бажано кожен урок зробити неповторним, привнести у злагоджену партитуру уроку оригінальну  «родзинку».


 

- збагачення базових навичок опрацювання інформації за допомогою комп'ютерних систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- постійно бере участь у роботі атестаційної комісії першого рівня.

 

 

 

 

 

 

 


 - взаємовідвідування уроків викладачів різних предметних комісій.

 

 

 

 

 

 

 

 


- в рамках тижня словесності провела конкурс "Кращий знавець рідного слова"

 

 

 

 

 

 

 


 

- постійно бере участь у благоустрої території ліцею.

 

 

 

 

 

 

 


- підготувала святкову лінійку до Дня знань

 

 

 

 

 

 

 

zoofirma.ru

Ми в соцмережах

YouTube

Статистика відвідувань

  • Відвідувачі : 77
  • Статті : 504
  • Веб-посилання : 9
  • Перегляди статей : 808339

Погода

Погода в Мукачево » Україна

 

 

                                                                                Ð†Ð½Ñ‚ерактивна карта навчально-практичних центрів

Інтерактивна карта навчально-

практичних центрів професійної

(професійно-технічної)

освіти України

zoofirma.ru