Вступ до центру

Державний навчальний заклад "Мукачівський центр професійно-технічної освіти" оголошує прийом учнів на навчання у 2022-2023 році ЕЛЕКТРОННА АНКЕТА_ЗАЯВКА (https://forms.gle/Sb38RY69gmmXTZg66) До уваги абітурієнтів! 19 червня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон, що передбачає внесення змін до діючого ЗУ «Про...

Про нас

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 №977 "Про деякі питання діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів м. Мукачеве" припинено діяльність Мукачівського професійного ліцею сфери послуг шляхом реорганізації (приєднання) до...

Профорієнтація з професії перукар (перукар-модельєр)

Професія - перукар Перукар - це одна з найдавніших і шанованих професій. Робота перукаря - це робота з кожною людиною окремо, що вимагає врахування її характеру, індивідуальності і смаку. Творчий процес створення зачісок і стрижок знаходиться в близькій спорідненості з...

Профорієнтація з професії продавець

Профорієнтація продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів Ні для кого не секрет, що конкурентна битва між корпораціями, що виробляють схожі товари, перемістилася в сферу людських технологій. І лінія фронту в цій баталії пролягла прямо через прилавок....

Профорієнтація з професії столяр будівельний, паркетник

Дерево – джерело життя на землі. Історія нашого народу має вікові традиції застосування деревини як в архітектурі, так і в оформленні інтер’єрів, виготовленні меблів та інших побутових речей. Професія деревообробника завжди була цінуючою людьми, особливо в сучасному світі новітніх технологій....

Профорієнтація з професії швачка

Професія - швачка Швачка -це одна з найдавніших і шанованих професій, яка докорінно змінилася в процесі науково-технічного прогресу. У сучасному світі купити готовий одяг не представляє особливого зусилля. Маса магазинів одягу, фірмових бутиків пропонують готові сукні, костюми на будь-який смак і...

Профорієнтація кухар, кондитер

Професія - кухар, кондитер У руках кухаря, як і в руках лікаря,...

12345678
Гарячі новини

Нормативні документи

Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Державного навчального закладу

« Мукачівський центр професійно-технічної освіти»

1. Загальні положення

1.1 Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу і здійснює  бібліотечно-інформаційне та професійно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, як в урочний, так і в позаурочний час.1.Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу і здійснює  бібліотечно-інформаційне та професійно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів, як в урочний, так і в позаурочний час.

1.2 Свою діяльність бібліотека організовує з педагогічним колективом.

1.3 Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови , необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання та поповнення бібліотечного фонду відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних та інструктивно-методичних документів. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримуються навчальним закладом на умовах безстрокового і безоплатного користування та знаходяться в його оперативному управлінні.

1.4 У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про бібліотеку і бібліотечну справу”, іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти, науки, культури, бібліотечної справи.

1.5 Бібліотека своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики в галузі освіти й науки, дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей та моралі.

1.6 Бібліотека  доступна та безкоштовна для користувачів, а саме: учнів, слухачів, викладачів, майстрів в/н, працівників структурних підрозділів.

1.7 Бібліотека обслуговує користувачів згідно з правилами користування бібліотекою ПТНЗ з урахуванням складу користувачів та спеціалізації ПТНЗ. Правила затверджуються керівником навчального закладу.

1.8 Бібліотека має штамп зі своєю повною назвою.

1.9 Ліквідація бібліотеки можлива лише в разі ліквідації навчального закладу.

2.  Основні завдання бібліотеки

2.1 Участь у навчально-виховному процесі.

2.2 Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки.

2.3 Сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів, вихователів, майстрів в/н, методистів шляхом популяризації психолого-педагогічної літератури та повноти задоволення їхніх фахових потреб

2.4 Участь у підготовці класних годин та позаурочних заходів у відповідності до плану навчально-виховної роботи навчального закладу.

2.5 Формування інформаційної культури користувачів (проведення бібліотечних уроків та інтегрованих уроків спільно з викладачами.)

2.6 Проведення інформаційної виховної роботи з учнями.

2.7 Формування бібліотечного фонду відповідно до інформаційних потреб та освітніх програм навчального закладу.

2.8 Розширення номенклатури бібліотечних послуг

2.9 Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.

3. Зміст роботи

3.1 Формує універсальний,  з урахуванням професійно-технічного навчального закладу, бібліотечний  фонд, до якого входять навчальна, виробничо-технічна, навчально-методична, науково-популярна та художня література та інші документи, необхідні для організації навчально-виховного процесу.

3.2 Веде облік документів, які надходять до бібліотечного фонду або вибувають з нього.

3.3 Забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розпорядчих документів.

3.4 Здійснює опрацювання надходжень до фонду.

3.5 Створює систему бібліотечних каталогів і картотек.

3.6 Обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі.

3.7 Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу щодо його популяризації за допомогою переглядів літератури, книжкових виставок.

3.8 Вивчає інформаційні потреби користувачів та ступінь їх задоволення.

3.9 Бере участь у загальних заходах, передбачених планом навчально-виховної роботи навчального закладу.

3.10 Складає регламентуючу та планово-звітну документацію бібліотеки згідно з установленим порядком.

4. Управління, структура та штати

4.1 Керівництво і контроль за діяльністю бібліотеки здійснює керівник навчального закладу, який затверджує регламентуючу документацію, річні плани та звіти бібліотеки, відповідає за створення відповідних умов для функціонування бібліотеки, призначає і звільняє з посади бібліотечних працівників.

4.2 Організацію роботи бібліотеки, здійснює завідувач бібліотеки, який підпорядковується керівнику навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради ПТНЗ.

4.3 Завідувач бібліотеки повинен мати соціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло його посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією.

4.4 Режим роботи бібліотеки встановлюється керівником закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку.

4.5 Щоденно дві години робочого часу виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи. Один раз на місяць у бібліотеці проводиться санітарний день (у цей день бібліотека користувачів не обслуговує).

5. Права, обов'язки та відповідальність

5.1 Бібліотека має право:

5.1.1 Розробляти регламентуючу документацію бібліотеки.

5.1.2 Встановлювати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсації за збитки, завдані користувачами.

5.1.3 Визначати зміст та форми своєї діяльності відповідно до завдань, зазначених у даному Положенні.

5.2 Бібліотечні працівники мають право:

5.2.1 На  вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних  програм, планів роботи закладу.

5.2.2 На щорічну відпустку в розмірі 24-х календарних днів за відпрацьований рік згідно Закону “Про відпустки” та додаткову оплачувану відпустку (до 7 робочих днів) відповідно до колективного договору.

5.2.3 На встановлення надбавок та доплат за розширення зони обслуговування. Або обсягу виконаних робіт (до 50 % посадового окладу).

5.2.4 На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.

5.2.5 На методичний день (один раз на тиждень).

5.2.6 Підвищувати свою кваліфікацію на курсах, брати участь у роботі метод об’єднань, семінарів.

5.3 Бібліотечні працівники несуть відповідальність:

5.3.1 За дотримання трудової та виконавчої дисципліни згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором між працівниками  та керівництвом навчального закладу.

5.3.2 За збереження бібліотечних фондів згідно з чинним законодавством.

5.3.3 За виконання функцій, що передбачені цим Положенням. 

5.4 Бібліотека зобов'язана:

5.4.1 Обслуговувати користувачів згідно з “Правилами  користування бібліотекою ПТНЗ”.

5.4.2 Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди.

5.4.3 Звітуватись про свою роботу на педагогічних нарадах.


Правила користування бібліотекою

Державного навчального закладу

« Мукачівський центр професійно-технічної освіти»

1. Загальні положення

1.1 Правила користування бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів та бібліотеки.

1.2 Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі та в читальному залі.

2.  Порядок запису до бібліотеки

2.1 Право користування бібліотекою мають учні, слухачі, викладачі, майстри в/н та працівники структурних підрозділів.

2.2 Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитись з Правилами користування і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом в читальному формулярі.

2.3 Учні записуються до бібліотеки за списком навчальної групи та в індивідуальному порядку при наявності учнівського квитка, слухачі, викладачі, майстри виробничого навчання, працівники структурних підрозділів – за паспортом.

2.4 На підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дачу видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

3. Порядок користування абонементом та читальним залом

3.1 Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5 (бібліотека може визначати інший термін користування документами та кількість примірників документів).

3.2 Періодичні видання видаються викладачам на абонемент терміном на 15 днів, учням лише в читальному залі.

3.3 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання видаються лише в читальному залі.

3.4 Кількість документів, які видаються користувачам в читальному залі необмежена.

3.5 Навчальна та методична література видається користувачам на час навчання з обов’язковою перереєстрацією наприкінці навчального року.

3.6 У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів або скорочений, якщо видання користується попитом.

3.7 За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі.

4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів

4.1 Користувач має право:

4.1.1 Безкоштовно користуватись бібліотечно-інформаційними послугами (бібліотека може надавати додаткові платні послуги, виходячи з конкретних потреб та згідно з чинним законодавством. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджуються керівником закладу).

4.1.2 Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки.

4.1.3 Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4.1.4 Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

4.1.5 Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переміну документів, якими він користувався.  

4.2 Користувач забов'язаний:

4.2.1 Дотримуватись Правил користування бібліотекою. За порушення Правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі документів на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

4.2.2 Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.2.3 Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати та не загинати сторінки.

4.2.4 При одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

4.2.5 Повернути документи не пізніше встановленого терміну.

4.2.6 Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.2.7 На час літніх канікул повернути до бібліотеки усі зафіксовані за ним у читацькому формулярі документи.

4.2.8 У разі закінчення навчання повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати в бібліотеці обхідний лист, де зроблена помітка про відсутність заборгованості.

4.3 Відповідальність користувача

4.3.1 У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними ( за визначенням бібліотекаря) документами або відшкодувати їх ринкову вартість.  Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа. Грошова компенсація за втрачені документи з фонду бібліотеки може бути внесена користувачем безпосередньо у касу навчального закладу.

4.3.2 За втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.

 5Права, обов'язки бібліотеки

5.1 Бібліотека забов'язана:

5.1.1 Інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека.

5.1.2 Створити умови фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу у доборі потрібних документів.

5.1.3 Дбати про культуру обслуговування користувачів.

5.1.4  Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

5.1.5  Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

4.2 Бібліотека має право:

4.2.1 Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами.

4.2.2 Вимагати від керівництва навчального закладу не допускати видачі атестатів і дипломів при заборгованості у бібліотеці.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ БІБЛІОТЕКИ

Державного навчального закладу

«Мукачівський центр професійно-технічної освіти»

1. Рада бібліотеки є громадським органом колективного керівництва всією діяльністю бібліотеки та одним із засобів контролю за її роботою.
2. Рада бібліотеки сприяє розширенню і поглибленню знань, одержаних учнями на уроках, допомагає формувати світогляд читачів, бере активну участь в їх громадсько-політичному, трудовому та естетичному вихованні.
3. Рада бібліотеки організовує свою діяльність в тісному контакті з майстрами виробничого навчання, класними керівниками, гуртками художньої та технічної творчості.
4. Рада бібліотеки допомагає:

- в роботі бібліотеки по доведенню книги до кожного учня;

- у пропаганді літератури серед читачів;

- бере активну участь у проведенні масових заходів з читачами;

- обговорює тематику комплектування, замовлення бібліотеки на літературу;

- допомагає бібліотеці у відборі для вилучення бібліотеки з книжкових фондів застарілої літератури;

- вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної бази та поліпшенню роботи бібліотеки.

5. Рада бібліотеки обирається з найбільш ініціативних читачів, музичний керівник, працівники закладу.
6. Рада бібліотеки із свого складу обирає голову, заступника і секретаря.
7. Голова ради керує всією діяльністю ради бібліотеки і несе відповідальність за роботу всієї ради. Секретар веде облік роботи бібліотеки, повідомляє її членів по засідання, веде протокол засідань, слідкує за виконанням рішень.
8. Рада бібліотеки щорічно звітує про свою роботу на зборах читачів.

zoofirma.ru

Ми в соцмережах

    

Статистика відвідувань

  • Відвідувачі : 155
  • Статті : 1056
  • Веб-посилання : 9
  • Перегляди статей : 1794033

Погода

Погода в Мукачево » Україна

 

 

                                                                                Ð†Ð½Ñ‚ерактивна карта навчально-практичних центрів

Інтерактивна карта навчально-

практичних центрів професійної

(професійно-технічної)

освіти України

zoofirma.ru