Про нас

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"МУКАЧІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ" Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.07.2013 №977 "Про деякі питання діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів м. Мукачеве" припинено діяльність Мукачівського професійного ліцею сфери послуг шляхом реорганізації (приєднання)...

1
Гарячі новини

Гурток художньої творчості "Арт-центр"

Гурток "Арт-центр"

111220

Керівник гуртка

Боярчук Оксана Зіновіївна

 

Cвіт мистецтва слова, який створює нову художню реальність за законами краси, передає загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління – це художня література. Програма літературного гуртка спрямована на формування в учнів навичок ораторського мистецтва, образного мислення, засвоєння норм грамотності та культури письма, збагачення внутрішнього світу вихованців, розвиток інтелекту, естетичного смаку, уяви, фантазії і творчих здібностей.

P1180208

Метою роботи гуртка є формування особистості в процесі творчої і науково-дослідницької діяльності у галузі літератури.

Навчальна: засвоєння понять про творчість і формування термінологічного апарату; поглиблення теоретико-літературознавчих знань; формування стійкого інтересу до літературного процесу, оволодіння творчою майстерністю; вміння вести спостереження над композицією і сюжетом, мовою та особливостями віршування, написання творів різних жанрів, навчання елементів версифікації та редагування власних текстів; вироблення навичок самостійної літературної роботи.

Розвивальна: розвиток усного і писемного мовлення, асоціативного, образного мислення, творчих здібностей; формування потреби читання художніх творів, творчої самореалізації, розвиток мовної культури, комунікативних якостей; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів, позитивних якостей емоційно-вольової сфери.

Виховна: виховання в учнів поваги і любові до літератури, формування працьовитості і вимогливості до себе, подолання нерішучості й закомплексованості у питаннях, що стосуються літературної діяльності, формування адекватної самооцінки, розвиток комунікативних навичок, культури спілкування з однолітками.

Очікуваний результат:

• зростання пізнавальної і творчої активності гуртківців;

• збільшення числа учнів, що займаються творчою, дослідницькою роботою;

• формування в учнів естетичного, творчого підходу до оформлення матеріалів;

• розвиток спостережливості, зорової пам’яті, уяви, асоціативного мислення;

• підвищення рівня якості знань, умінь та навичок в царині літератури, культурології, естетики;

• формування навичок риторики і ораторської майстерності.

Оцінка результативності. Як форми підведення підсумків організовуються публічні читання власних творів, участь у «круглих столах» із обговоренням відповідної теми до тематики гуртка, виступи на концертах, участь у різних конкурсах, випуск збірок.

 Робота гуртка за І семестр 2020-2021 н.р.

                                             

zoofirma.ru

Ми в соцмережах

YouTube

Статистика відвідувань

  • Відвідувачі : 128
  • Статті : 760
  • Веб-посилання : 9
  • Перегляди статей : 1250880

Погода

Погода в Мукачево » Україна

 

 

                                                                                Ð†Ð½Ñ‚ерактивна карта навчально-практичних центрів

Інтерактивна карта навчально-

практичних центрів професійної

(професійно-технічної)

освіти України

zoofirma.ru